Wektor obciążeń węzłowych (MES)

wektor zawierający informacje o obciążeniu układu, generowany poprzez sprowadzenie obciążeń układu do węzłów siatki elementów skończonych. Utworzenie wektora obciążeń konieczne jest do uzyskania rozwiązania układu równań MES dla konkretnego przypadku...

Funkcje kształtu (MES)

zestaw funkcji opisujących zmianę wartości danej wielkości wewnątrz elementu skończonego. Funkcje muszą być założone „z góry” (przed obliczeniami elementu) i muszą spełniać odpowiednie warunki związane z rozkładem ich wartości w punkach związanych z węzłami elementu....

Macierz sztywności (MES)

macierz elementu skończonego, której rozmiar zależny jest od liczby stopni swobody elementu. W przypadku analiz mechanicznych opisuje ona relację pomiędzy przemieszczeniami węzłów elementu a siłami działającymi w tych węzłach. Macierz sztywności wyprowadza się dla...

Siatka elementów skończonych (MES)

zestaw elementów skończonych, połączonych w węzłach, którego celem jest podział układu rzeczywistego (ciągłego) do układu dyskretnego. Dzięki siatce elementów możliwe jest sprowadzenie rozwiązania zadania brzegowego całego układu, do zestawu zadań dla prostych...

Metoda Elementów Skończonych (MES)

metoda numeryczna, stosowana do rozwiązywania zagadnień brzegowych, opisanych poprzez układów równań różniczkowych zwyczajnych lub cząstkowych. W praktyce takimi równaniami opisane są zagadnienia np. odkształcalności ciał i przepływu ciepła. MES może więc być...

Wyboczenie

utrata stateczności układu pod wpływem działającego obciążenia. Może objawić się w postaci znacznego wzrostu przemieszczeń układu (spadek sztywności) prowadzącego do jego zniszczenia. W przypadku układów belkowych, ramowych i kratownicowych analiza wyboczenia...