Główne centralne momenty bezwładności przekroju

wartości momentów bezwładności dla takiego układu odniesienia, który znajduje się w środku ciężkości przekroju – stąd „centralne” – i jest tak obrócony, że wartości momentów bezwładności są ekstremalne (jeden maksymalny a drugi minimalny) – stąd „główne”.

Taki układ odniesienia nazywamy głównymi centralnymi osiami bezwładności

NOWA APLIKACJA ONLINE DO NAUKI OBLICZEŃ ANALITYCZNYCH PRZEKROJÓW I BELEK

Rozwiązanie to nie tylko wynik. EquiBeam sprawnie poprowadzi Cię przez obliczenia przekrojów i belek. Raport pokaże ten proces krok po kroku.

Otrzymasz poprawne wyniki. Zrozumiesz metody obliczeń. EquiBeam to rozwiązanie Twoich problemów z mechaniką.