Kontrola kinematyczna układu

analiza spełnienia kinematycznych warunków przemieszczeń układu, po rozwiązaniu zadania statycznie niewyznaczalnego.

Sprawdzenie wykonuje się poprzez obliczenie przemieszczeń w punktach o wstępnie znanych wartościach (najczęściej w podporach).

Przemieszczenia oblicza się korzystając z metod energetycznych na podstawie (uzyskanych w ramach rozwiązania zadania) wykresów sił wewnętrznych

NOWA APLIKACJA ONLINE DO NAUKI OBLICZEŃ ANALITYCZNYCH PRZEKROJÓW I BELEK

Rozwiązanie to nie tylko wynik. EquiBeam sprawnie poprowadzi Cię przez obliczenia przekrojów i belek. Raport pokaże ten proces krok po kroku.

Otrzymasz poprawne wyniki. Zrozumiesz metody obliczeń. EquiBeam to rozwiązanie Twoich problemów z mechaniką.