Kontrola statyczna układu

analiza spełnienia warunków równowagi statycznej, wykonywana po rozwiązaniu zadania statycznie bądź kinematycznie niewyznaczalnego.

Jest pierwszym etapem sprawdzania poprawności obliczeń reakcji podporowych

NOWA APLIKACJA ONLINE DO NAUKI OBLICZEŃ ANALITYCZNYCH PRZEKROJÓW I BELEK

Rozwiązanie to nie tylko wynik. EquiBeam sprawnie poprowadzi Cię przez obliczenia przekrojów i belek. Raport pokaże ten proces krok po kroku.

Otrzymasz poprawne wyniki. Zrozumiesz metody obliczeń. EquiBeam to rozwiązanie Twoich problemów z mechaniką.