Macierz sztywności (MES)

macierz elementu skończonego, której rozmiar zależny jest od liczby stopni swobody elementu.

W przypadku analiz mechanicznych opisuje ona relację pomiędzy przemieszczeniami węzłów elementu a siłami działającymi w tych węzłach.

Macierz sztywności wyprowadza się dla elementu poprzez założenie postaci funkcji kształtu oraz wykonanie operacji całkowania numerycznego lub (dla niektórych elementów) analitycznego

NOWA APLIKACJA ONLINE DO NAUKI OBLICZEŃ ANALITYCZNYCH PRZEKROJÓW I BELEK

Rozwiązanie to nie tylko wynik. EquiBeam sprawnie poprowadzi Cię przez obliczenia przekrojów i belek. Raport pokaże ten proces krok po kroku.

Otrzymasz poprawne wyniki. Zrozumiesz metody obliczeń. EquiBeam to rozwiązanie Twoich problemów z mechaniką.