Metoda Elementów Skończonych (MES)

metoda numeryczna, stosowana do rozwiązywania zagadnień brzegowych, opisanych poprzez układów równań różniczkowych zwyczajnych lub cząstkowych.

W praktyce takimi równaniami opisane są zagadnienia np. odkształcalności ciał i przepływu ciepła. MES może więc być stosowany do analizy przemieszczeń, odkształceń i naprężeń w układach mechanicznych, w tym do obliczeń układów belkowych, ramowych i kratownicowych

NOWA APLIKACJA ONLINE DO NAUKI OBLICZEŃ ANALITYCZNYCH PRZEKROJÓW I BELEK

Rozwiązanie to nie tylko wynik. EquiBeam sprawnie poprowadzi Cię przez obliczenia przekrojów i belek. Raport pokaże ten proces krok po kroku.

Otrzymasz poprawne wyniki. Zrozumiesz metody obliczeń. EquiBeam to rozwiązanie Twoich problemów z mechaniką.