Metoda Meanabrei-Castigliano

rozszerzenie metody Castigliano, pozwalające na obliczenia układów statycznie niewyznaczalnych poprzez wprowadzenie dodatkowych energetycznych warunków przemieszczeniowych (warunki zerowych przemieszczeń w podporach)

NOWA APLIKACJA ONLINE DO NAUKI OBLICZEŃ ANALITYCZNYCH PRZEKROJÓW I BELEK

Rozwiązanie to nie tylko wynik. EquiBeam sprawnie poprowadzi Cię przez obliczenia przekrojów i belek. Raport pokaże ten proces krok po kroku.

Otrzymasz poprawne wyniki. Zrozumiesz metody obliczeń. EquiBeam to rozwiązanie Twoich problemów z mechaniką.