Metoda przemieszczeń

metoda rozwiązywania układów wysoce statycznie niewyznaczalnych, „odwrotna” do metody sił i bazująca na znanych rozwiązaniach prostych układów statycznie niewyznaczalnych.

Umożliwia rozwiązywanie problemu poprzez dodawanie więzów kinematycznych tak aby układ był kinematycznie wyznaczalny

NOWA APLIKACJA ONLINE DO NAUKI OBLICZEŃ ANALITYCZNYCH PRZEKROJÓW I BELEK

Rozwiązanie to nie tylko wynik. EquiBeam sprawnie poprowadzi Cię przez obliczenia przekrojów i belek. Raport pokaże ten proces krok po kroku.

Otrzymasz poprawne wyniki. Zrozumiesz metody obliczeń. EquiBeam to rozwiązanie Twoich problemów z mechaniką.