Metoda sił

metoda energetyczna obliczania przemieszczeń, bazująca na obliczeniach dodatkowych układów podstawowych i (najczęściej) graficznym całkowaniu wykresów sił wewnętrznych.

Może być stosowana do analizowania układów statycznie niewyznaczalnych (poprzez usuwanie nadmiarowych więzów kinematycznych), jak również obliczeń wpływu efektów nie mechanicznych np. osiadanie podpór, obciążenia termiczne itp.

NOWA APLIKACJA ONLINE DO NAUKI OBLICZEŃ ANALITYCZNYCH PRZEKROJÓW I BELEK

Rozwiązanie to nie tylko wynik. EquiBeam sprawnie poprowadzi Cię przez obliczenia przekrojów i belek. Raport pokaże ten proces krok po kroku.

Otrzymasz poprawne wyniki. Zrozumiesz metody obliczeń. EquiBeam to rozwiązanie Twoich problemów z mechaniką.