Momenty bezwładności przekroju

wielkości przekroju definiujące jego „odporność” na występowanie w nim wysokich naprężeń normalnych i przemieszczeń wywołanych zginaniem przekroju względem danej osi układu odniesienia (układu współrzędnych).

Momenty bezwładności zależą od lokalizacji i obrotu układu odniesienia

NOWA APLIKACJA ONLINE DO NAUKI OBLICZEŃ ANALITYCZNYCH PRZEKROJÓW I BELEK

Rozwiązanie to nie tylko wynik. EquiBeam sprawnie poprowadzi Cię przez obliczenia przekrojów i belek. Raport pokaże ten proces krok po kroku.

Otrzymasz poprawne wyniki. Zrozumiesz metody obliczeń. EquiBeam to rozwiązanie Twoich problemów z mechaniką.