Naprężenia zredukowane

miara wytężenia materiału, która sprowadza 6 składowych stanu naprężenia do pojedynczej wartości.

Do określenia naprężeń zredukowanych konieczne jest wybranie hipotezy wytężeniowej, która odpowiada zachowaniu danego materiału

NOWA APLIKACJA ONLINE DO NAUKI OBLICZEŃ ANALITYCZNYCH PRZEKROJÓW I BELEK

Rozwiązanie to nie tylko wynik. EquiBeam sprawnie poprowadzi Cię przez obliczenia przekrojów i belek. Raport pokaże ten proces krok po kroku.

Otrzymasz poprawne wyniki. Zrozumiesz metody obliczeń. EquiBeam to rozwiązanie Twoich problemów z mechaniką.