Rdzeń przekroju

obszar na płaszczyźnie przekroju poprzecznego, w którym działająca siła osiowa wywoła jednoimienny stan naprężeń normalnych (przekrój jest tylko rozciągany lub tylko ściskany).

Oś obojętna przy takim obciążeniu leży poza granicami przekroju poprzecznego

NOWA APLIKACJA ONLINE DO NAUKI OBLICZEŃ ANALITYCZNYCH PRZEKROJÓW I BELEK

Rozwiązanie to nie tylko wynik. EquiBeam sprawnie poprowadzi Cię przez obliczenia przekrojów i belek. Raport pokaże ten proces krok po kroku.

Otrzymasz poprawne wyniki. Zrozumiesz metody obliczeń. EquiBeam to rozwiązanie Twoich problemów z mechaniką.