Wyboczenie

utrata stateczności układu pod wpływem działającego obciążenia.

Może objawić się w postaci znacznego wzrostu przemieszczeń układu (spadek sztywności) prowadzącego do jego zniszczenia.

W przypadku układów belkowych, ramowych i kratownicowych analiza wyboczenia najczęściej dotyczy przekroczenia krytycznych wartości sił ściskających, które mogą spowodować dodatkowe zginanie elementu

NOWA APLIKACJA ONLINE DO NAUKI OBLICZEŃ ANALITYCZNYCH PRZEKROJÓW I BELEK

Rozwiązanie to nie tylko wynik. EquiBeam sprawnie poprowadzi Cię przez obliczenia przekrojów i belek. Raport pokaże ten proces krok po kroku.

Otrzymasz poprawne wyniki. Zrozumiesz metody obliczeń. EquiBeam to rozwiązanie Twoich problemów z mechaniką.