Zginanie ukośne

zginanie belki, w którym wypadkowy wektor momentu gnącego działa względem osi dowolnego układu odniesienia.

W takim przypadku wektor momentu może być rozłożony na składowe równoległe do osi głównych centralnych. Oś obojętna przecina środek ciężkości przekroju

NOWA APLIKACJA ONLINE DO NAUKI OBLICZEŃ ANALITYCZNYCH PRZEKROJÓW I BELEK

Rozwiązanie to nie tylko wynik. EquiBeam sprawnie poprowadzi Cię przez obliczenia przekrojów i belek. Raport pokaże ten proces krok po kroku.

Otrzymasz poprawne wyniki. Zrozumiesz metody obliczeń. EquiBeam to rozwiązanie Twoich problemów z mechaniką.